СХЕМА
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У СРІБНЕНСЬКОМУ НВК
Самоврядування учнівського колективу:
Вищим органом самоврядування класу та інших первинних учнівських колективів та об'єднань є загальні збори їх членів, що проводиться в міру необхідності, не рідше 1 разу на місяць.
Вищим органом самоврядування в класі в період між учнівськими зборами є класна учнівська рада, що обирається класними зборами і проводить свої засідання в міру необхідності, не рідше 1 разу на місяць.
Вищим органом шкільного самоврядування учнів є конференція, яка проводиться один раз в навчальному році. У роботі конференції беруть участь учні 5-11 класів (по 3 - 6 чоловік від кожного класу). Шкільна конференція пропонує і стверджує перспективний план роботи учнівського колективу на навчальний рік, вирішує питання, пов'язані з участю учнів в управлінні школою, виробляє пропозиції учнів щодо вдосконалення навчально-виховної діяльності, пропонує та затверджує правила, пам'ятки, обов'язки, які регулюють роботу учнів у колективі . У тому числі оцінює результати діяльності органів учнівського самоврядування.  Всі рішення шкільної конференції приймаються більшістю голосів. Рішення шкільної конференції можуть бути скасовані самої конференцією. Між конференціями вищим органом самоврядування є Рада старшокласників, яка обирається строком на навчальний рік.
Рада старшокласників - виборний орган учнівського самоврядування, який створюється з метою активних членів суспільства, умілих організаторів; залучення учнів до організації життя свого колективу; демократизації життя школи та самоврядування.
Основними завданнями старшокласників є:
1. організація дозвіллєвої діяльності учнів;
2. залучення школярів у свідоме і відповідальне управління справами свого колективу;
3. створення сплоченого колективу зі своїми традиціями.
Основними напрямками роботи ради старшокласників є планування дозвільної діяльності спільно з класним керівниками, розробка сценаріїв конкурсів, свят та інших заходів, здійснення допомоги педагогу-організатору в організації та проведенні дитячих свят, ранків для учнів 1-7 класів. А так само проведення традиційних свят, заходів у 8-11 класах, організація випуску шкільної газети, організація чергування по школі та їдальні, надання допомоги  фізвиховання та проведення спортивних свят, змагань, днів здоров'я, організаційна робота в класних колективах з розвитку самоврядування та пропаганді знань.
Кожен клас має представництво в Раді старшокласників, і члени Ради старшокласників вибираються на класних зборах. Рада старшокласників складається з представників  9-11 класів. Керує Радою голова, обираний на Раді. Головою може бути учень 9, 10 або 11 класу. Обов'язки в Раді Старійшин розподіляються на першому організаційному засіданні. Призначаються відповідальні за кожен захід, за випуск газети, традиційні свята, чергування прес-центр та ін.
Лідери - куратори зобов'язані виконувати рішення дружинного збору та шкільної конференції, організовувати чергування по класу, самообслуговування, харчування, організовувати позакласні заходи, надавати допомогу невстигаючим і відстаючим.
Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори учнів, що проводяться в міру необхідності не рідше 1 разу на рік.
 
Функції шкільного учнівського зібрання:
1. Розглядає і затверджує перспективний план, основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування на майбутній період, орієнтовані на реалізацію потреб учнів.
2. Вирішує питання, пов'язані з участю учнів в управлінні НВК; обговорює і приймає плани спільної роботи органів самоврядування учнів з педагогами, батьками, радою НВК.
3. Формує органи самоврядування в навчальному закладі.
4. Виробляє і формулює пропозиції учнівського колективу щодо вдосконалення навчально-виховного процесу; висловлює ставлення учнів до проектів шкільних документів, планів та програм їх здійснення.
5. Розглядає і затверджує положення, правила, пам'ятки та інструкції, що регулюють внутрішню діяльність учнів у своєму колективі, роботу відповідальних та уповноважених колективом осіб.
6. Заслуховує звіти та інформації, оцінює результати діяльності органів самоврядування.
Вищим органом учнівського самоврядування НВК між шкільними учнівськими зборами є учнівська рада НВК, що скликається в міру необхідності не рідше 1 разу на чверть.
Учнівська рада НВК:
1. Координує діяльність усіх органів і об'єднань учнів навчального закладу, планує і організовує позакласну і позашкільну роботу.
2. Організовує самообслуговування учнів, їх чергування, підтримує дисципліну і порядок в НВК.
3. Встановлює шефство над учнями молодших класів, вчителями – пенсіонерами, людьми похилого віку.
4. Готує і проводить збори або конференції учнів НВК.
5. Організовує випуск своїх газет.
6. На своїх засіданнях обговорює та затверджує плани підготовки і проведення найважливіших шкільних учнівських заходів, заслуховує звіти про роботу своїх робочих органів (комісій, штабів, редакцій та ін.) органів самоврядування первинних колективів і приймає по них необхідні рішення, заслуховує інформацію та звіти відповідальних осіб самоврядування про виконання рішень учнівських зборів.
7. Вирішує питання заохочення і покарання, приймає рішення про відповідальність учнів відповідно до своїх повноважень.
 
Учнівське самоврядування в НВК направлено на досягнення наступних завдань:
1. Надати учням реальну можливість разом з педагогами брати участь у прогнозуванні, організації, виконання та аналізі навчально-виховного процесу.
2. Формувати в учнів потреби і готовність удосконалювати свою особистість, створювати умови для розвитку здібностей та інтересів членів учнівського колективу, збагачувати духовний світ, розвивати самостійне мислення і самосвідомість.
3. Виховати позитивне ставлення до загальнолюдських цінностей, норм колективного життя, законам держави, розвинути громадянську та соціальну відповідальність за самого себе, свою сім'ю, оточуючих людей, суспільство і держава.
4. Виховати бажання боротися за своїх друзів і ровесників, допомагати їм знайти себе, долати труднощі, приносити користь людям, стати захисником правди, добра і справедливості.
5. Формувати вміння самостійно знайти справу, корисне суспільству, державі, вести невтомну працю за збереження миру, берегти і охороняти природу.

«ШКІЛЬНА ГАЛАКТИКА»
«Ознакою справжнього лідера є те, що він залишає у людях віру і силу продовжувати його справу».

Мета: Об'єднання дітей та молоді з метою їх виховання в дусі традицій та звичаїв українського народу, це самодіяльне дитяче об'єднання, яке будує свою роботу на принципах добровільності, демократії та самоврядування. Створення та реалізація моделі учнівського самоврядування «Шкільна  Галактика» для формування в учнів активної життєвої позиції та їх соціальної підготовки до активної участі в демократичному управлінні суспільством.

Завдання: Самоврядування тісно пов’язане з поняттям саморегуляції – здатністю людини вдумливо керувати своєю діяльністю: вміння планувати, ставити перед собою цілі й вибирати адекватні методи їх досягнення; здійснювати вибір рішення, контролю й оцінювання результатів своїх дій.
  • Проведення аналізу нормативно-наукової бази та досвіду учнівського самоврядування;
  • Проаналізувати існуюче учнівське самоврядування в НВК, з точки зору впливу його на особистість;
  • Виявлення лідерських та розвиток творчих здібностей учасників проекту;
  • Розробка системи психолого-педагогічної підтримки учнівського самоврядування;
  • Актуалізація роботи щодо розвитку соціальної та комунікаційної компетентності;
  • Організація роботи «Школи лідерів»;
  • Внесення змін до локальних нормативних актів. Залучення учнів до   розробки  Конституції закладу освіти;
  • Створення умов для розвитку учнівського самоврядування, як елемента демократичного управління навчального закладу;
  • Створення моделі учнівського самоврядування "Шкільна Галактика”;
  • Залучення більшої кількості активних учнів та ініціативних вчителів у процес демократичного управління НВК.
Напрям роботи:
-    Вирішувати реальні проблеми учнів і приймати реальні рішення;
-    Представляти всіх учнів НВК на батьківських, шкільних, класних зборах, педрадах, засіданнях;
-    Самостійно обирати своїх представників, брати участь у створенні й реалізації програми роботи самоврядування;
-    Планувати і реалізовувати акції, заходи, концерти, випускати шкільну газету ( одну на місяць або на квартал ).

Учнівське самоврядування «Шкільна галактика»:
Девіз:
«Учнівська молодь школи
І праця колективу,
Ми рідної країни
Майбутнє й перспектива»

Голова учнівського самоврядування: Смирнова Ірина
Заступник голови: Бичишина Дар?я

Центр «Знання»
Консультант: Солдатенко Т.С.
Голова комісії:Рябко Анна
Члени комісії:Колосова Галина, Шибарєв Віталій.

Центр «Дозвілля та культури»
Консультант: Шибарєва С. О.
Голова комісії: Єрмоленко Анастасія
Члени комісії:Кудінова Дарина, Віздан Михайло.

Центр «Дитяча служба новин»
Консультант: Колесник М. А.
Голова комісії: Колосова Галина
Члени комісії: Ємець Юлія, Турчина Алла.

Центр «Дисципліни та порядку»
Консультант: Дудка М.О.
Голова комісії: Максим,
Члени комісії: Дудка Денис, Солдатенко Максим.

Центр «Здоров'я»
Консультант:Самофал О.О.
Голова комісії: Бичишина Дар?я
Члени комісії: Солод Владислав, Глущак Андрій.

Центр «Суспільно –корисних та добрих справ»
Консультант: Колесник М.А.
Голова комісії:  Григорьєв Вадим
Члени комісії: Носатов Микола, Деревянко Ростислав.

Обов’язки Центрів
1.    Центр «Знання» веде контроль за станом успішності учнів школи.
2.    Центр «Дисципліни та порядку» веде контроль за відвідуванням учнями школи, сприяє підвищенню дисципліни та порядку по школі.
3.    Центр «Дозвілля та культури» сприяє підготовці та проведенню культурно – масових заходів.
4.    Центр «Дитяча служба новин» («ДСН») керує роботою редакції шкільної газети, спілкою журналістів, з випуску стіннівок, оформлення виставок, свят.
5.    Центр «Суспільно – корисних справ» організовує активно – творчу діяльність щодо охорони природи, збереження майна, прибирання класів та території школи.
6.    Центр «Здоров'я» сприяє підготовці та проведенню шкільних змагань, змагань між школами, проведенню днів спорту.

Статут Учнівського самоврядування.
Правління Учнівського самоврядування від імені учнів НВК, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини-учня та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в НВК, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім і майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут - основний закон Учнівського самоврядування Срібненського НВК.

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об'єднанням учнів.
Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.
Стаття 3.  Метою Учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря НВК, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
Стаття 4.  Основною мовою спілкування в НВК є державна мова - українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності НВК.
Стаття 5.  Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Стаття 6.  Учнівське самоврядування поєднує законодавчу, виконавчу і судову владу на засадах її поділу
Стаття 7.  Символами Учнівського самоврядування є герб НВК та гімн НВК.

Розділ ІІ  Права, свободи та обов’язки
Стаття 8. Усі учні НВК є рівними у своїй гідності та правах.
Стаття 9. Особистість кожного, хто працює чи навчається в НВК, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Стаття 10. Образою честі і гідності кожного, хто працює чи навчається в НВК, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.
Стаття 11. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
Стаття 12. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та навчальним закладом:
Учень зобов’язаний.
- пройти курс навчання в навчальному закладі;
- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
- виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
- дотримуватись норм та правил поведінки в навчальному закладі.

Стаття 13. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
Стаття 14. Учень має право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.
Стаття 15. Кожен учень має право на вільно збирати, зберігати, використовуючи та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в НВК.
Стаття 16. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії – на свій вибір.

ПЛАН
РОБОТИ КОМІСІЇ САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ
Центр «Суспільної та корисної праці»
Центр «Здоров'я»
Ж О В Т Е Н Ь
1. Затвердження плану роботи комісій.
2. Розподіл обов'язків.
3. Про ведення щоденників учнями старших класів
Г Р У Д Е Н Ь
1. Результати рейду-перевірки стану кабінетів та шкільного майна.
2. Про ведення щоденників учнями молодших класів.
3. Про чергування учнівських колективів по школі.
Б Е Р Е З Е Н Ь
1. Про збереження підручників учнями школи.
2. Про закріплення клумб за учнівськими колективами.
Т Р А В Е Н Ь
1. Організація літньої практики
2. Підведення підсумків "Зразковий кабінет".
Ч Е Р В Е Н Ь
1. Звіт про роботу комісії.

ПЛАН
РОБОТИ ПРЕСЦЕНТРУ
Центр «Дитяча служба новин»
В Е Р Е С Е Н Ь
1. Оформлення і випуск стіннівки «Шкільний Дзвоник».
Ж О В Т Е Н Ь
1. Розгляд журналістських жанрів: замітки і репортажу.
2. Практичне заняття.
3. Випуск тематичних стіннівок.
Л И С Т О П А Д
1. Вивчення особливостей огляду, як журналістського жанру.
2. Практичне заняття.
3. Випуск тематичних стіннівок.
Г Р У Д Е Н Ь
1. Вивчення особливостей огляду, як журналістського жанру.
2.Практичне заняття.
3. Випуск тематичних стіннівок.
Л Ю Т И Й
1. Вивчення особливостей інтерв'ю, як журналістського жанру.
2. Практичне заняття.
3. Випуск тематичних стіннівок.
Б Е Р Е З Е Н Ь
1. Вивчення особливостей памфлету, як журналістського жанру.
2. Роль художніх засобів у мові газети.
3. Випуск тематичних стіннівок.
К В І Т Е Н Ь
1. Вивчення особливостей фейлетону, як журналістського жанру.
2. Практичне заняття.
3. Випуск тематичних стіннівок.
Т Р А В Е Н Ь
1. Захист стіннівок.

ПЛАН
ЗАСІДАНЬ НАВЧАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Центр «Знання»
Ж О В Т Е Н Ь
1. Затвердження плану роботи комісії.
2. Розподіл обов'язків.
Г Р У Д Е Н Ь
1. Про участь у предметних тижнях.
2. Про навчання невстигаючих учнів та схильних до правопорушень.
Л Ю Т И Й
1. Про успішність учнів у І півріччі.
2. Звіт учнів, які мають низький рівень знань.
К В І Т Е Н Ь
1. Результати рейду-перевірки підготовки учнів до уроків.
Т Р А В Е Н Ь
1. Про успішність учнів у ІІ півріччі.
2. Звіт про роботу комісії протягом навчального року.


ПЛАН
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ
Центр «Дисципліни та порядку»
Ж О В Т Е Н Ь
1.Затвердження плану роботи комісії.
2. Розподіл обов'язків.
3. Інформація про учнів схильних до правопорушень.
Г Р У Д Е Н Ь
1. Звіт учнів, які систематично спізнюються на уроки.
2. Інформація про відвідування шкільної бібліотеки учнями, схильними до правопорушень.
Л Ю Т И Й
1. Підсумки відвідування уроків учнями школи.
2. Звіт учнів, які найбільше пропустили уроків за І семестр.
К В І Т Е Н Ь
1. Звіт про тиждень правового виховання.
Т Р А В Е Н Ь
1. Звіт учнів, які найбільше пропустили уроків за ІІ семестр.
2. Звіт про роботу комісії протягом навчального року.

ПЛАН
РОБОТИ КОМІСІЇ ДОЗВІЛЛЯ
Центр «Дозвілля і культури»
В Е Р Е С Е Н Ь
1. Затвердження плану роботи на 2017 - 2018 н. р.
2. Святковий концерт присвячений Дню Учителя.
3. Мітинг присвячений Дню визволення Донбасу.
Ж О В Т Е Н Ь
1. Посвята в козачата.
Л И С Т О П А Д
1. Свято українського Вареника.
Г Р У Д Е Н Ь
1. Святий Миколай до нас завітай (свято для дошкільного підрозділу та учнів молодших класів).
2. Новорічне свято.
Л Ю Т И Й
1. Романтична зустріч «В день святого Валентина».
Б Е Р Е З Е Н Ь
1. Літературний вечір «Світлиця Шевченкового заповіту»
2. Святковий концерт присвячений 8 березня.
К В І Т Е Н Ь
1. Гумористична програма «Посміхаємось разом»
Т Р А В Е Н Ь
1. Мітинг присвячений 9 травня.
1. Свято матері «Принесу тобі я, мамо квіти»
2. Звіт про роботу протягом навчального року.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
(натисніть на зображення для перегляду у повному розмірі)