Науково-методична проблема, над якою працює методоб'єднання:
 
 «Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості»

Тема методичного об’єднання:
 
 «Підвищення мотивації учнів при вивченні математики, фізики, географії, хімії, біології, фізичного виховання, інформатики, шляхом застосування активних форм і методів навчання на уроках та в позакласний час з використанням педагогічних технологій»

Мета роботи методичного об’єднання:


«Всебічний розвиток учнів в області математики,географії, хімії, біології, фізики та інформатики, формування якостей мислення характерних для математичної діяльності та необхідних людині для повноцінного життя в суспільстві, якісна підготовка по предметам до різного виду підсумкових атестацій»

Задачі методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу:

-    підвищити мотивацію учнів та інтерес до математики , фізики та інформатики;
-    розвиток пізнавальної компетенції;
-    робота з обдарованими дітьми;
-    якісна підготовка до ДПА та ЗНО;
-    шляхи подолання неуспішності учнів;
-    забезпечення високого рівня викладання математики, фізики та інформатики;
-    пошуки ефективних форм і методів викладання предметів.


Склад ШМО вчителів природничо-математичного спрямування

П.І.Б.
Освіта
Педстаж
Категорія
Звання
Тема самоосвіти
Дудка
Марина
Олександрівна

Вища
21
І
Старший учитель
Мотивація навчання географії
засобами краєзнавства з реалізації
компетентнісного підходу
Гресь
Олександр
Васильович

Вища
29
І
Старший учительФізична культура та масовий спорт,
як засіб виховання особистості.
Формування свідомого ставлення
до свого здоров’я.
Максименко
Любов
Володимирівна

Вища
14
І
-Інноваційні технології
навчання математики
Самофал
Олександр
Олександрович

Вища
23
Вища
Старший учительВикористання мультимедійних
технологій при викладанні
предметів природничого циклу
Колесник
Марина
Анатоліївна

Вища
8
ІІ
-
Проектна діяльність на уроках
трудового навчання


План  роботи методичного об`єднання на 2019/2020 н.р.