Нормативні документи згідно ст. 30 Закону України «Про освіту»

1) статут закладу освіти;
2) ліцензії на провадження освітньої діяльності;
3) структура та органи управління закладу освіти;
4) кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
5) освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
6) територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
7) ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
8) мова (мови) освітнього процесу;
9) наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
10) матеріально – технічне забезпечення закладу освіти (згідн з ліцензійними умовами);
11) результати моніторингу якості освіти;
12) річний звіт про діяльність закладу освіти;
13) правила прийому до закладу освіти;
14) умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

___________________________
Закон України "Про освіту"