null

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах

в 2018/2019 навчальному році.

Державна підсумкова атестація у загальноосвітніх навчальних закладах проводиться:

   І ступеня - з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) та математики;
    ІІ ступеня - з трьох предметів: української мови, математики та предмета за рішенням педагогічної ради закладу освіти;
    ІІІ ступеня - з трьох предметів у формі ЗНО: 21 травня у пунктах тестування - з математики або
04 червня з історії України; 23 травня з української мови та літератури, та ще одного предмета за власним вибором.

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань

Загальні положення
Державна підсумкова атестація (далі – атестація) учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

Атестація проводиться у письмовій формі з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання для проведення атестації укладають вчителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу. Завдання для проведення атестації з української мови у формі ЗНО, математики та історії України укладаються Українським центром оцінювання якості освіти. Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки.


Розклад 
консультацій державної підсумкової атестації 
для учнів 4 класу
Срібненського НВК
у 2019 році

№ п/п
Дата
Час початку
Предмет
Вчитель
1
13/0509.00
Українська мова
Гречук Т.М.
2
15/0509.00
МатематикаГречук Т.М.

Розклад 
державної підсумкової атестації 
для учнів 4 класу
Срібненського НВК
у 2019 році

№ п/п
Дата
Час початку
Предмет
Склад комісії
1
14/0509.00
Українська мова
Голова комісії: Солдатенко Т.С.
Екзаменатор: Гречук Т.М.
2
16/0509.00
МатематикаГолова комісії: Солдатенко Т.С.
Екзаменатор: Гречук Т.М.


Розклад 
консультацій державної підсумкової атестації 
для учнів 9 класу 
Срібненського НВК
у 2019 році

№ п/п
Дата
Час початку
Предмет
Вчитель
1
28/0509.00
Українська моваШибарєва С.О.
2
31/0509.00МатематикаМаксименко Л.В.
3
05/0609.00
 Українська література
Шибарєва С.О.

Розклад
державної підсумкової атестації 
випускників 9 класу 
Срібненського НВК
у 2019 році

п/п

Дата
Час початку атестації
Предмет
Склад комісії
1
29/0509.00
Українська мова
(диктант)
Голова комісії: Солдатенко Т.С.
Екзаменатор: Шибарєва С.О.
Асистент: Сидоренко С.М.
203/0609.00

Математика (письмово)

Голова комісії: Солдатенко Т.С.
Екзаменатор: Максименко Л.В.
Асистент: Самофал О.О.
3
06/0609.00
Українська література
(письмово)
Голова комісії: Солдатенко Т.С.
Екзаменатор: Шибарєва С.О.
Асистент: Сидоренко С.М.


Розклад 

державної підсумкової атестації у формі ЗНО
випускників 11 класу 
Срібненського НВК
у 2019 році

№ п/п

Дата
Час початку атестації
Предмет
Склад комісії
1
21/05
04/06
10.00
Математика
Історія України
ЗНО
2
23/05
10.00
Українська мова і література
ЗНО
ЗНО
3
29/05 - 13/06
10.00

За вибором

ЗНО

___________________
За матеріалами:
1) ПРО ПРОВЕДЕННЯ В 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
2) Новини ДПА